КОНТАКТИ:

Фондация РЕГИОН.БГ
e-mail: region.bg@abv.bg

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи.

Сайтът smartsofia.bg e по проект „Смарт София“. Мненията и позициите в публикациите в него са отговорност на екипа на Фондация РЕГИОН.БГ и не представляват официално становище на Столична община.