ЗА НАС


Фондация РЕГИОН.БГ с председател на УС Христо Ковачев и екип от млади и утвърдени професионалисти разработи и получи финансиране от Столична община, Програма „Европа 2020“ за проект „Смарт София“. Той продължава устойчивите резултати и идеи на предишния „Европа в София/София в Европа“, реализиран успешно през 2019 г. по същата програма.
Фондация РЕГИОН.БГ е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана през 2005 г. За 15 години в изпълнение на целите си да съдейства за ускорено и устойчиво развитие на регионите в България, фондацията реализира над 30 европроекта като бенефициент и партньор.
Сайтът Smartsofia.bg като онлайн платформа на проект „Смарт София“, мобилното му приложение и профилът Смарт София във Фейсбук популяризират постигнатите резултати и обединяват привърженици на каузата за превръщане на столицата ни в интелигентен град.