Е-ОБЩИНА

Иновативна София – брандът на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столичната община

6.9.2020, София

Иновативна София – това е краткото наименование, под което оперира направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община, създадено по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова в началото на 2020 г.

Решението идва като логична стъпка след като в края на 2019 г. екипът на Иновативна София (част от Столичната агенция за инвестиции в периода 2016-2019 г.) разработи Стратегията за дигитална трансформация на София (Стратегията) в рамките на участието на столицата в проекта „Предизвикателство дигитални градове“ (Digital Cities Challenge, DCC) на Европейската комисия. Стратегията беше създадена по методология на ЕК и с участието на над 100 експерти и организации, включително компании от частния сектор с общ оборот от над 3,23 млрд. лв. и над 17 000 служители.

В началото на 2020 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подкрепи София за прилагането на Стратегията със споразумение за безвъзмездна консултантска подкрепа за развитието на идентифицираните идейни проекти, а през юни документът беше единодушно приет и от Столичен общински съвет.

Целта на новото направление е да бъде двигател на дигиталната трансформация на София, да инициира и координира политиките за дигитализация по вертикалите на градското управление, да намали административната тежест, да разработва повече и по-добри електронни услуги за гражданите и бизнеса в София, да работи за платформи за отворени данни и други смарт сити проекти.

Звеното работи за обръщането на градската администрация към бизнеса и гражданите, за подпомагане на иновационния потенциал и технологичните компании в София, за изграждане на разпознаваем бранд на столицата и бизнес екосистемата в града и привличане на инвеститори към високотехнологичния и развойния сектор в София. Основен принцип в работата на Иновативна София е всички дигитални градски решения да бъдат базирани на нуждите, а не на наличието на дадена технология.

Иновативна София има самостоятелен уебсайт – www.innovativesofia.bg. В него ще намерите новини, събития и информация за дейностите в областта на иновациите, дигитализацията и интелигентните градски решения, разширяване броя на електронните услуги към гражданите и бизнеса, както и актуални доклади и текущи проекти, в които София като град участва на международно ниво или такива, които реализира съвместно със столичната екосистема.

Ето и част от проектите, с които Иновативна София започна първата година от своята дейност:

  • Стартира поетапно присъединяване на районните администрации към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ). В началото на проекта четири пилотни районни администрации – Триадица, Сердика, Банкя и Надежда предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса през Единния портал, а ДАЕУ продължава поетапно да развива функционалностите на отделните системи и връзките между отделните административни органи и техните структури. Крайната цел е плавно присъединяване на всички районни администрации на София при равна подготвеност на отделните райони.
  • Екипът координира участието на София в инициативата Digital Innovation Initiative 2020-2022 (Инициатива за цифрови иновации) на Bloomberg Philanthropies. Тя представлява международно обучение за управление на процесите на дигитална трансформация в европейските градове, в което за участие, освен София, се включват и още 20 европейски града, сред които Копенхаген, Дъблин, Амстердам, Хелзинки, Лондон, Рига и др. В рамките на инициативата, Иновативна София участва и в регулярните консултации с експерти от лондонската FutureGov – консултантската компания, която предоставя техническа помощ на София за дизайн на е-услуги, базирани на епизоди от живота.
  • Иновативна София координира участието на града и в проекта PolicyCloud по програма „Хоризонт 2020”. В него освен София, участват още 15 партньора от 9 европейски държави, а целта е да се създаде инструмент в облачна среда за моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни. Като пилотна локация на проекта, София ще прототипира интелигентни, информирани и основани на доказателства градски политики. Повече за PolicyCloud може да видите тук, а интервю (на английски) с екипа на Иновативна София за участието в проекта може да чуете тук.
  • След успеха на програмата „Предизвикателство дигитални градове“ (Digital Cities Challenge – DCC), през март 2020 Европейската комисия даде старт на инициативата „Предизвикателство 100 интелигентни града“ (100 Intelligent Cities Challenge – 100 ICC). Като част от вече съществуващата мрежа от градове на DCC, София беше поканена за участие и в новата програма. Иновативна София управлява участието на града и в тази международна инициатива. ICC ще се съсредоточи върху прилагането на стратегии, обща платформа за отворени данни, създаване на пазар за интелигентни градски решения, реализирането на съвместни инвестиции, установяването на нови механизми за международна подкрепа. Инициативата цели да помогне на Европа да стане лидер в създаването на по-устойчиви и социални градове. Чрез ICC 100 по-малки и средно големи градове в Европа ще получат персонализирана подкрепа – лично, онлайн и като общност – за прилагане на своите стратегии за трансформация. Програмата е с продължителност две години и половина и цели да подкрепи зеления, неутрален по отношение на климата устойчив растеж на европейските градове и да им помогне да се справят с най-големите градски предизвикателства и да подобрят качеството на живот.
  • Иновативна София издава и месечен бюлетин. Регистрирайте се, за да получавате новини, информация за събития и успешни истории от дигитална, умна и динамична София, а досега издадените бюлетини може да разгледате в сайта на направлението тук. В тях ще намерите информация и за глобални тенденции, класации и индекси, в които София попада, възможности за финансиране и още информация в помощ на бизнеса и гражданите.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи