ПАРТНЬОРИ

Нов амбициозен проект на ВУТП и Технически университет – Варна

21.7.2020, Варна

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова проведе среща с проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на Техническия университет – Варна. Поводът за събитието, което се проведе на 17 юли, бе подписване на споразумение за двустранно сътрудничество, съобщава сайтът utp.bg

Със сключената договореност двете висши училища декларираха готовността си да провеждат съвместна образователна и научна работа с цел повишаване качеството на образованието и да дадат по-голям принос за развитието на българската наука и икономика. Съгласно споразумението двата ВУЗ-а заявиха готовността да си партнират, водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните среди, имащи желание да реализират съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори.

Споразумението предвижда двата университета да си сътрудничат в дългосрочен план за реализация на академични, научни и приложни инициативи, които да насърчават съвместни участия на преподаватели и студенти в научноизследователски, научноприложни и образователни програми, финансирани на национално или международно ниво.Те ще насърчават обмена на знания, съвместни обучения, организиране на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация на преподаватели и изследователи.

„Общ хибриден образователен продукт в областта на управлението ще доведе до споделянето на ресурси, идеи и кадри между Висше училище по телекомуникации и пощи и Технически университет – Варна”, заяви ректорът на ВУТП, проф. Темелкова. „Интегрирането на професионални направления в единна образователна концепция е новото предизвикателство, което вече втори месец провеждаме като целенасочена политика на Висше училище по телекомуникации и пощи. Опитът ни с ТУ – Варна е показателен, че въпреки близкия университетски профил, който имат двете висши училища, можем да работим партньорски и да постигаме синергични резултати. След успешната реализация на миналогодишната Международна лятна академия за лидери, разбрахме, че можем да работим добре заедно, да си сътрудничим и обединяваме усилия в ползотворни образователни проекти и инициативи”, заключи проф. Миглена Темелкова и пожела попътен вятър поредното съвместно начинание на двата ВУЗ-а.
Очаква се сключеното споразумение за сътрудничество между двата уважавани университета да подпомогне дългосрочното взаимодействие и координирането на усилията на техните академични колективи в полза на обществения интерес.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи