ВЕСТИ

Онлайн дискусия „Смарт София“

16.7.2020, София

Успешно стартира проектът „Смарт София“, изпълняван от Фондация РЕГИОН.БГ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2020“ и в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи.
Стартовата онлайн дискусия е едно от основните събития и ще се проведе на 17.7.2020 г. от 11 ч. в платформата ZOOM.
Целта на дискусията е да представи проекта и да се обсъдят основните теми на изследователския процес „Смарт София – Смарт столица?“, който е сред главните му дейности.
Модератор е Христо Ковачев, председател на УС на Фондация РЕГИОН.БГ.
Поканени за участие са Петко Горанов, кмет на Район „Студентски“, проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи, Надя Султанова, директор „Дигитализация, иновации и инвестиции” в Столична община, общински съветници и членове на Програмния съвет на Програма „Европа“, медийните партньори Христо Йорданов, издател на Софийски вестник и Милен Димитров, директор на Агенция Витоша нюз, представители на целевите групи на проекта.
Дискусията по обсъжданите теми ще продължи в онлайн платформата www.smartsofia.bg

Работна среща с партньорите във Висше училище по телекомуникации и пощи с ректора проф. Миглена Темелкова, зам.ректора доц. Ирина Топалова, Христо Йорданов, издател на Софийски вестник и Христо Ковачев, ръководител на проекта.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи