ВЕСТИ

Полезни резултати от онлайн дискусията

17.7.2020, София

Точно в 11 ч. на 17 юли в платформата Zoom стартира първата онлайн дискусията по проекта „Смарт София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2020“ от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).

Модераторът Христо Ковачев, председател на УС на Фондация РЕГИОН.БГ и ръководител на проекта, откри събитието като представи участниците и ключовите моменти от „Смарт София“. Той каза: „Проектът е по приоритетна ос 3 на Програма „Европа 2020“ – „Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт“.

Нашият „пункт за управление“ се намира във Висшето училище по телекомуникации и пощи – благодарим на партньора за силната подкрепа.
Заедно сме с доц. Топалова, зам.-ректор на ВУТП, доц. Павлов, декан на факултета по телекомуникации и мениджмънт и доц. Радойска, ръководител на катедра „Информационни технологии“. Те ни осигуряват всичко необходимо за качествената комуникация.

Готови за дискусия са проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на ВУТП, кметът на Район „Студентски“ Петко Горанов, неговият заместник Искрен Арабаджиев, Христиан Петров, съветник в СОС, Надя Султанова, директор „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” в Столична община, Росен Живков, главен изпълнителен директор на софтуерната компания Abilitics, Деница Боева, координатор на Програма Европа, Столична община
На екрана виждаме медийните ни партньори от нашата информационна мрежа, както малкия ни, но ефективен екип на проекта.

Съществените акценти в проекта „Смарт София“

Той продължава най-доброто от предишния, също по Програма „Европа“, който се казваше „Европа в София/София в Европа“. Фокусът тази година е стремежът ни да направим граждански мониторинг на „интелигентните решения“ в Столична община. Това звучи максималистично, но ние намерихме конкретния подход.
Интересуват ни не само проектите за дигитална трансформация, но и онези инициативи, които правят живота ни качествено по-добър. И най-вече хората, които ги движат. Така че освен градивен критицизъм към темата „Смарт София“, ние ще се стремим да стимулираме позитивните личности от различни нива и сфери.

В информацията, която ви изпратихме, сте видели, че основна цел на проекта е с иновативни дигитални инициативи да участваме в изследователския процес „Смарт София – Смарт столица?“, за активизиране на синергията между представители на местната власт, гражданското общество и стартъп екосистемата.
Специфичната цел на проекта е подкрепа и популяризиране на Стратегията за дигитализация на София, която наскоро беше приета от СОС, както и нейната практическа реализация.

Предвиждаме още две онлайн дискусии през септември и октомври по тези теми. Важна част от проекта е анализа „Колко са смарт районните администрации?” Цялата събрана информация ще поднесем професионално в онлайн платформа „Смарт София“. Вече може да видите нейната демоверсията на www.smartsofia.bg.“

След встъплението думата взе

Петко Горанов, кмет на Район „Студентски“,

който изрази подкрепа за проекта и подчерта неговата иновативност и полза при постигане на планираните резултати. Според него в момента в Столична община има съществен напредък с приемането на Стратегията за дигитализация на София от СОС и със създаването на дигитално направление в общинската администрация начело със зам.-кмет. Г-н Горанов разказа и за дигиталната трансформация в районната администрация, наложена от пандемията, но и ускорена от вече изработения план за модернизация.

Чрез платформата Zoom започна системна комуникация в цялата администрация. Вече успешно се провеждат онлайн записване на приемно време и срещи с граждани; онлайн работни срещи с директорките на детските градини. Започнаха и обществени обсъждания с граждани по наболели проблеми на района. В това отношение твърде полезно е специално изработеното мобилното приложение, чрез което може да се получи актуална за Район „Студентски“ и да се участва във виртуалните приемни.

„В перспектива Район „Студентски“ да стане място за тестване на пилотни дигитални проекти.“ – сподели предложението си г-н Горанов. – „Основанието за това са не само многобройните студенти, а и висшите учебни заведения, част от които с техническа насоченост. По-конкретно ние смятаме, че в развиващия се квартал „Малинова долина“ биха могли да се проектират и внедрят иновативни решения, като част от технологиите на „Смарт сити“.

В онлайн дискусията от Варна се включи

ректорът проф. Миглена Темелкова,

която заяви съпричастност към проекта „Смарт София“ заради актуалната му проблематика, но и постави изисквания към екипа и партньорите за постигане на определените практически ползи за целевите групи. Тя покани участниците в дискусията, а и други представители на техните институции да посят висшето училище, когато условията вече позволяват и да се запознаят с уникалния му профил.
„Ние имаме акредитация за всички образователни и научни степен – от професионален бакалавър, бакалавър, до магистър и доктор. Само няколко са нашите висши учебни заведения, които имат тези акредитации. През последната година повечето наши лаборатории бяха направени по модерни проекти изцяло с финансиране от големи ни комуникационни и IT компании.

ВУТП е инженерен ВУЗ и е свързан тясно с процесите на дигитализация, на програмиране и администриране на компютърни приложения. Но ние смятаме, че има какво още да предоставим по отношение на дигитални услуги, на дигитално обслужване и дигитално разплащане. Това са стъпки, които сме планирали, защото осъзнаваме неизбежността на процесите, на които се налагат да бъдем адекватни. Така че, и на нас, и на всички останали участници в дискусията, които са представители на различни институции, им предстои да извървят тези стъпки, за да можем да прибавим стойност към общата дигитализация на София, а и на българската икономическа система, защото след няколко години икономиката ще бъде дигитална и е добре не да вървим заедно с процесите, а да изпреварим онова, което ни очаква.“, завърши проф. Темелкова.

Христиан Петров, съветник в Столичния общински съвет,

направи професионално представяне на Стратегията за дигитална трансформация на София, която наскоро беше приета от СОС и очерта насоките за нейната практическа реализация.
Работата по стратегията започна през 2018 г., когато Столична община, спечели място в проекта „Предизвикателство дигитални градове“ на Европейската комисия.
В процеса на подготовка взеха участие експерти от ЕС, екипът на Invest Sofia и над 100 местни заинтересовани страни, включително представители на администрацията, на академичните среди, на софийски компании с общ оборот от над 3,23 милиарда лева и над 17 000 служители.

Визията на стратегията вижда развитието на София като иновативен, интелигентен и високотехнологичен град, притегателен център и предпочитано място за живот и бизнес. Един от приоритетите е създаването на нови пазари за дигитални услуги на местно, национално и международно ниво, както и да се улесни достъпът до тях. Защото сега има български фирми, които изнасят продуктите си за чужбина, а не ги внедряват у нас. И продължи с примерите за дигитални решения, каквито са онлайн заседанията на СОС и проекта за поетапно присъединяване на районните администрации към Единния модел за електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление. Вече се работи в пилотни районни администрации – Триадица, Сердика, Банкя и Надежда предоставяне на 70 електронни услуги на гражданите и бизнеса през Единния портал за достъп до електронни административни услуги. До края на годината и в останалите 20 столични района ще бъдат предлагани тези услуги, каза г-н Петров.

Надя Султанова, директор „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” в Столична община,

конкретизира темата и разказа за иновативните проекти, в които участват. В четири пилотни районни администрации – Триадица, Сердика, Банкя и Надежда скоро ще се предоставят 70 електронни услуги на гражданите и бизнеса. До края на годината и в останалите 20 столични района ще бъдат предлагани тези услуги.
Г-жа Султанова каза, че продължават участието си в нови европроекти, като след успеха на програмата „Предизвикателство дигитални градове“ (DCC), по която бе разработена Стратегията за дигитална трансформация на София, през март 2020 Европейската комисия даде старт на инициативата „Предизвикателство 100 интелигентни града“. Това е още по-мащабен проект, който наследява DCC. Като част от вече съществуващата мрежа от градове, София беше поканена да кандидатства за участие и в новата програма.
Друг перспективен проект PolicyCloud е по програма „Хоризонт 2020”. Целта му е да се създаде инструмент в облачна среда за моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни. В дейностите са заложени и други пилотни проекти, включително и за София.

Росен Живков, главен изпълнителен директор на софтуерната компания Abilitics

представи проектите им в областта на изкуствения интелект, като чатбота с информация за Covid -19 в помощ на гражданите в София и чатбота за Министерството на образованието и науката в помощ на учениците в онлайн обучението. Неговата компания успешно участва в международни проекти в тази област.
За медийното отразяване на проекта „Смарт София“ като партньор в него говори Христо Йорданов, издател на Софийски вестник и на видеоканала YouSofia в YouTube. Той сподели дигиталните промени, настъпили в изданията му след началото на пандемията.
Мария Цветкова, образователен медиатор в 172 обединено училище, Нови Искър, сподели постиженията и предизвикателствата в принудителното преминаване към онлайн обучение, което се оказва възможно за повечето участници в него, но и проблематично за друга част от учениците.
Деница Боева, координатор на Програма „Европа“ се включи в обсъжданията като отново постави високите изисквания към реализация на проектите, изпълнявани в сложна обстановка.

Участниците в стартовата онлайн дискусия „Смарт София“ бяха 16, като 11 от тях изразиха своите конструктивни позиции и мнения. Дискусията показа професионализма и мотивацията на участниците за успешна реализация на проекта.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи