ВЕСТИ

Програма за София ще определи ключовите проекти за развитието на града

12.10.2020, София

Проектите ще се реализират в следващия програмен период на ЕС след 2021 г.

Общинското предприятие „Софияплан” разработва Програма за София – новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. На базата на вече приетата дългосрочна стратегия Визия за София, стратегическият документ ще определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на града. Това става с помощта на подробен анализ на актуалните проблеми и потенциали на общината и връзките ѝ с околните селища.

Целта на Програма за София е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични и имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиран. В рамките на Програмата ще бъдат определени зоните в града, които имат най-голяма нужда от намеса и списък с конкретни ключови проекти, които ще се реализират в тези зони.

Подготовката на Програма за София бе възложена на мултидисциплинарния екип на Софияплан в края на април 2020 г. от главния архитект на Столична община. Работата по съставянето на документа започна през май, като в момента приключва първия етап на проекта – разработването на анализи на различните аспекти на градското развитие в София. В следващите фази предстои да бъдат определени зоните с най-големи нужди от намеси, както и проектите, които ще се реализират в тях. Това ще стане след поредица от срещи с обитателите, бизнеса и администрацията в тези зони.

„Програма за София стъпва на дългосрочната стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. – Визия за София. Документът ще развие в детайли и ще конкретизира стъпките и мерките, заложени за първите 7 години на Визията. Целите и приоритетите в Програмата ще бъдат обвързани и с предстоящото изменение на Общия устройствен план (Планът на София), което също се подготвя от екипа на Софияплан. Програма за София ще бъде финализирана след широко обществено обсъждане и поредица от консултации с експерти, браншови организации и представители на администрацията. Очаква се документът да бъде готов в началото на 2021 г. и в последствие да бъде обсъден и приет от Столичния общински съвет.”, обясни Любо Георгиев, директор на ОП Софияплан.

Комуникационната кампания за популяризиране на Програма за София стартира със специално видео, което цели да мотивира столичани да следят и да участват в стратегическите проекти за развитие на общината. Видеото можете да видите и споделите от тук:

Повече за структурата и конкретните стъпки в процеса по създаване на Програма за София вижте ТУК.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи