Е-ОБЩИНА

Стратегията за дигитална трансформация на София: Мисия, визия и следващи стъпки

7.9.2020, София

Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС) е създадена в рамките на 18-месечното участие на столицата в проекта „Предизвикателство дигитални градове“ (Digital Cities Challenge, DCC) на Европейската комисия. Процесът започва в началото на 2018 г. и се ръководи от екипа на Иновативна София, който за времето на провеждане на DCC и изработване на Стратегията е част от Столичната агенция за инвестиции.

В „Предизвикателство дигитални градове“ София участва заедно с 40+ града от ЕС. Целта на проекта е да подпомогне градовете в създаването на индивидуалните им стратегии чрез предоставянето на експертна помощ и консултации от градове ментори (Амстердам, Барселона, Хамбург, Лисабон, Ница, Еспоо) и група висококвалифицирани експерти и с това да ускори дигиталната трансформация и индустриалната модернизация на градовете, за да могат те да се възползват напълно от предимствата на Четвъртата индустриална революция.

Стратегията за дигитална трансформация на София е създадена по специална методология на ЕК и очертава пътя към дигитализация чрез превръщането на София в платформа за дигитални продукти, създадени в града. В написването на документа участват над 100 експерти и организации от столицата, включително компании от частния сектор с общ оборот от над 3,23 млрд. лв. и над 17 000 служители. Един от приоритетите, заложени в Стратегията, е подпомагането на ИКТ и стартъп екосистемата и осигуряването на възможност за местните компании да доставят дигитални продукти за града.

Процесът

За създаването на Стратегията Иновативна София следва методология, създадена от Европейската комисия конкретно за проекта. Главните стъпки:

 • Оценка на дигиталната зрялост на София
 • Разработка на Стратегия за дигитална трансформация на София
 • Разработка на модели за управление, наблюдение и оценка на прилагането на Стратегията

Цели на Стратегията за дигитална трансформация на София

 • Да се даде възможност на колкото се може повече компании от ИКТ бизнес екосистемата в София да вземат участие в дигиталната трансформация на града чрез създаването и предлагането на иновативни продукти и електронни услуги;
 • Да се създаде пазар за ИКТ продукти и електронни услуги на местно и национално ниво чрез улесняване на достъпа на ИКТ компаниите (малки и големи) до останалите индустрии, публичната администрация и дружествата за комунални услуги;
 • Да се подобри местната иновационна екосистема чрез финансови механизми, информационни услуги и събития с участието на заинтересовани лица, улесняващи дигиталната трансформация на местната икономика;
 • Да се подобрят уменията на заетите в местния ИКТ сектор и в стартъп екосистемата да създават е-услуги и бази данни за публични и частни организации.

Стратегията се фокусира върху четири приоритетни области: е-управление, комунални услуги, транспорт и ИКТ стартъп екосистема. Създаването на търсене на е-услуги от страна на първите три области е главният двигател на интелигентен растеж, а способността на местната ИКТ екосистема да доставя тези е-услугите е фактор, който прави този растеж възможен.

За изпълнението на Стратегия документът включва препоръка за създаването на специализирано звено към Столичната община, което да поеме функциите, свързани с надзора на прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София, както и да подпомага дългосрочната дигитална трансформация на града чрез идентифициране на нови възможности за дигитални/интелигентни градски проекти, както и чрез дейности за тяхното осъществяване.

Други важни етапи в изработването на Стратегията

 • В средата на 2019 г. е готов документа „Доклад на дигиталната зрялост на София”. Той е публикуван в сайта на Европейската комисия тук.
 • Няколко седмици по-късно Стратегия за дигитална трансформация на София също е публикувана в сайта на Програмата на ЕК, заедно със стратегиите на останалите европейски градове.
 • София е призната от организаторите на DCC за един от най-активните участници в инициативата и екипът на Иновативна София (тогава част от Столичната агенция за инвестиции) е поканен да се включи в заключителната конференция на „Предизвикателство дигитални градове“ в Брюксел. Събитието събира 450 градски управници, индустриални и бизнес експерти, „смарт сити“ компании, международни организации, политици от европейските държави и Европейската комисия. Видеото (с български субтитри) от панела „Градовете като създатели на пазари“, който представя работата по създаване на Стратегията може да гледате тук.
 • Като логична стъпка от 18-те месеца работа по изготвяне на Стратегията, в началото на 2020 г. кметът на София Йорданка Фандъкова обявява решението си за сформиране на ресорно звено със заместник-кмет по дигитализация. Така започва дейността на Иновативна София – краткото наименование, под което оперира направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община, създадено по инициатива на кмета.
 • Пак в началото на тази година Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявява решението си да подкрепи София за прилагането на Стратегията със споразумение за безвъзмездна консултантска подкрепа за развитието на идентифицираните в Стратегията идейни проекти.
 • През юни документът е единодушно приет и от Столичен общински съвет. Окончателният документ на български език е достъпен в сайта на Иновативна София тук.

Какво предстои

Иновативна София работи по оценка и развитие на идентифицираните в Стратегияга дейности с подкрепата на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и координационното звено на Фонда на фондовете. Екипът работи по редица локални и международни проекти, с които да инициира и координира политиките за дигитална трансформация по вертикалите на градското управление, да намали административната тежест, да разработи повече и по-добри електронни услуги за гражданите и бизнеса в София, да разработи платформи за отворени данни и други смарт сити проекти. Всички дейности и новини от Иновативна София може да разгледате на сайта на звеното тук.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи