ПАРТНЬОРИ

Студентски град официално има кадастрална карта

17.08.2020, София

Студентски град официално има кадастрална карта, след обнародване на решението в „Държавен вестник“ на 14 август, съобщава сайта на Район „Студентски“ http://www.studentski.bg/
Промяната се случва след 8 години, в които кварталът беше единственият в София без такъв важен документ.

Какво е кадастрална карта?

Кадастралната карта е документ, с който ясно се определят границите и размерите на недвижимите имоти в конкретен регион, за който тя действа.

Какво ще промени наличието на кадастрална карта на Студентски град?

С наличието на документа ще могат да се изяснят именно границите и вида собственост на всички имоти в квартала – тоест ще се знае кои от тях са държавни, общински и частни.

Отражение ще има и върху земите около студентските общежития, които са държавна собственост и ще бъдат обособени в кампуси. Това от своя страна ясно ще определи каква отговорност да има държавата върху тези земи, както и какви ще са задълженията по тяхното стопанисване. По този начин има възможност академичните състави на висшите учебни заведения, съвместно със студентската общност, да получат правомощия да се включат в управлението на кампусите.

Предисторията

Одобряването на кадастралната карта на Студентски град е оттеглено през 2012 г. след обжалване на тогавашния областен управител на София – Данаил Кирилов. С това решение остава да действа в сила акт от 1971 г., с който територията на Студентски град се води държавна собственост, въпреки че в района има общински и частни имоти. Жителите на квартала обаче не са запознати с този факт и когато срещат проблеми, се обръщат към Столична община – Район „Студентски“, която всъщност няма правомощия над територията.

С наличието на кадастрална карта обаче това ще се промени, тъй като вече ясно ще се разграничат държавните от общинските и частните имоти.

Подписването на документа и изпращането му за обнародване в „Държавен вестник“ се случва в края на месец юли в присъствието на кмета на район „Студентски“ – Петко Горанов. Именно той инициира срещата с изпълнителния директор на Националната агенция по картография кадастър, на която присъства и областният управител. Провеждането ѝ стана след месеци целенасочена работа на районната администрация, чиято цел е с кадастралната карта да започне разрешаването на голяма част от проблемите в Студентски град.

Какво предстои?

Въпреки че кадастралната карта официално вече е факт, тепърва предстои много работа. Районната администрация ще се включи в управлението на общинските терени с поддръжка на инфраструктурата – тротоари и улици, както и на тревните площи.

В допълнение на това, в кадастралната карта има немалко липси, които ще трябва да бъдат запълнени в движение. Това ще изправи пред трудности много собственици на частни имоти, които ще имат двойна собственост – частна и държавна. Те ще трябва да изпълнят процедурата по отписване на имота от държавните регистри. Тази процедура се изпълнява при областния управител, който съответно издава заповед за отписване. След това имотът се вписва в агенцията по кадастър.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи