ПРОЕКТИ

УЧАСТВАЙТЕ В КЛАСАЦИЯТА ТОП 5:

Интелигентните решения в Столична община

Здравейте,

Екипът на проекта „Смарт София“ провежда проучване Класация ТОП 5 за определяне на „интелигентните (смарт) решения“ в Столична община през последната година, които имат най-голям социален ефект и перспектива за ефективно развитие.
(Повече за проекта „Смарт София“ може да видите на https://smartsofia.bg/ и във фейсбук страницата ѝ)

Вашият избор на смарт проектите в Столична община през последната година ще участва във формирането на окончателната Класация „Топ 5“ за определяне на интелигентните решенията в Столична община (не само в София).

Класацията ТОП 5 включва 4 сегмента:
1. Смарт инфраструктурни решения;
2. Смарт решения от институции и фирми;
3. Смарт решения „от хората за хората“;
4. ТОП 5 на „антисмарт“ решения.

Разбирането на „Смарт София“ за това кои са „интелигентните решения“ е, че се избират не само внедрени дигитални технологии, а и реализирани проекти със значим принос за модерното развитие на Столична община, както и приложени ефективни смарт решения от представители на гражданския и частния сектор в различните аспекти на столичния живот. „Антисмарт“ (да не употребяваме грубите думи) решения пък са онези, които не вършат добре работата, за която им е платено и предизвикват основателно неодобрение.

Може да направите вашата класация в онлайн платформата „Смарт София“
https://smartsofia.bg/

Резултатите от Класация ТОП 5 ще бъдат публикувани в https://smartsofia.bg/ и във фейсбук страницата ѝ, в Софийски вестник, https://sofiavestnik.com/ и https://yousofia.bg, като за водещите проекти ще направим и разпространим видеа.

Предварително ви благодарим за вашето участие. Анонимността Ви е гарантирана.

Екип „Смарт София“

С благодарност,
Екип „Смарт София“

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи