ВЕСТИ

1. Софийското метро – Трети диаметър

24.8.2020, Метростанция „Красно село“

От метростанция „Красно село“ започва или завършва третият лъч на софийското метро (засега). До откриването на първите 8 станции от новия трети метродиаметър – от ж.к. „Хаджи Димитър“ до „Красно село“, остават броени часове. Дотогава нека си припомним вкратце според ,,Метрополитен ЕАД“.

Генерална схема на метрото

Съгласно приетия от Министерския съвет на Р. България Технико-икономически доклад за метрото и одобрения със закон Общ устройствен план на столицата, прогнозата за развитие на Генералната схема за развитие на линиите му трябва да бъде с три диаметъра с разклонения в периферията, с обща дължина 75 км и 69 метростанции, с възможност за далекоперспективно развитие до 80 км, като в крайния етап на реализация то ще превозва над 1,2 млн. пътника дневно.

ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР (ЛИНИЯ 1)

„ж. к. Люлин – Център – ж. к. Младост – ж. к. Дружба – Летище“ има дължина 32 км и 26 станции.

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР (ЛИНИЯ 2)

„кв. Лозенец – Център – ж.к. Надежда – ж.к. Обеля“ има дължина 22 км и 22 станции.

ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР (ЛИНИЯ 3)

„кв. Овча Купел – Център – ж. к. В. Левски“ ще има дължина 21 км и 21 метростанции. В момента се изгражда и предстои пуска на първата му част.

Диаметрите се пресичат в триъгълник в централната градска част, като по този начин с една смяна на линиите може да се достигне до всяка част от трасето на метрото

Линия 3 на метрото в София

Съобразявайки се със стратегията за развитие на транспортната мрежа на София, заложена в Общия устройствен план (ОУП), нуждите на града и факта, че основните участъци на Линия 1 (жк Обеля – жк Младост в посока Младост 4 и Летище София) и Линия 2 (жк Обеля – кв. Лозенец– Хладилника) са в експлоатация, следващият етап от развитието на метрото в София е изграждането на Линия 3: „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Център – жк Овча купел”.
Съгласно одобреното трасе Линия 3 е с дължина 21 км и 21 метростанции. В това трасе са предвидени перспективни отклонения на линията. Първото, заради големия пътникопоток, е отклонението в източната част на линията при метростанция 7 в района на Военна академия и е в посока жк Слатина – бул. Цариградско шосе.
Имайки предвид големия мащаб на проекта, предвижданите различни методи на строителство, спецификите на отделните участъци и ограничения финансов ресурс се предвижда Линия 3 да бъде изградена на 4 етапа:
Първи етап (изгражда се от 2016 г.) е участъкът, намиращ се в началото на бул. Владимир Вазов на кръстовището с ул. Панайот Хитов до метростанция „Красно село“ на ул. Житница до кръстовището с бул. Цар Борис ІІІ. Това е основният централен участък на линия 3. Заради сложните геоложки и хидроложки условия на строителство и преминаване непосредствено под р. Перловска и големи канализационни колектори, тунелните участъци в по-голямата част от трасето на етапа вече са изпълнени предимно по единствено приложимия в тези сложни условия метод с Тунелопробивна машина (ТПМ). Вече са доставени първите от 20-те метровлака, необходими за експлоатацията на участъците на Етап 1 и Етап 2 на Линия 3.

Точно този Първи етап е вече завършен и предстои откриване на 8-те станции от новия трети лъч – от ж. к. Хаджи Димитър до Красно село.

Метростанция Национален дворец на културата 2

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи